Ortopedia jest to dziedzina medycyny, która ma zajmować się diagnostyką , a także leczeniem chorób i uszkodzeń narządu ruchu. Urazy ortopedyczne są na ogół wynikiem przeróżnych wypadków. Oprócz gwałtownych, poważnych urazów, ortopedzi mają zajmować się też pacjentami zapadającymi na różne przewlekłe choroby ortopedyczne, którymi mogą być choroby zwyrodnieniowe, artretyzm czy choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa. Jedną z najbardziej dokuczliwych jednostek chorobowych, na którą skarżą się chorzy są choroby kręgosłupa, które sprawiają uciążliwe, intensywne bóle.
bóle kręgosłupa
Sprawiają one spore obniżenie ich codziennej aktywności. Specjaliści ortopedii i traumatologii wykonują przeróżne czynności , które powinny przynieść polepszenie funkcjonowania narządu ruchu, przede wszystkim artroskopie lecznicze, operacje rekonstrukcyjne czy wstawianie protez stawowych. Ortopedia zajmuje się głównie terapią chorób narządu ruchu, natomiast traumatologia to specjalność, nakierowana przede wszystkim na pomoc pacjentom po obrażeniach, wymagających interwencji lekarskiej.